REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO okio.pl

 

§ 1. Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie wyrażenia oznaczają następująco:

(a)   Sklep” – serwis internetowy znajdujący się pod adresem elektronicznym: http://okio.pl/ oraz jej podstronach, prowadzony i stanowiący własność Sprzedawcy, który działa w oparciu o przepisy powszechnie obowiązującego oraz niniejszy Regulamin,

(b)   Klient” – każda osoba, która zakładając konto w Sklepie lub bez zakładania konta w Sklepie złożyła zamówienie. Klientem nie może być osoba fizyczna pozbawiona zdolności do czynności prawnych. Ważność umowy zawartej przez osobę ograniczoną w zdolności do czynności prawnych powinna być potwierdzona przez jej przedstawiciela ustawowego.

(c)   Konto” – konto Klienta założone przez niego w Sklepie zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie,

(d)   Towar” – ruchomości sprzedawane za pośrednictwem Sklepu.

(e)   Polityka” – polityka prywatności i plików cookies, dostępna pod adresem http://okio.pl/polityka-prywatności/, gdzie opisane są kwestie dotyczące danych osobowych wykorzystywanych przez Sklep. 

 

§ 2. Postanowienia ogólne

 

 1.       Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klientów. Usługi polegają na umożliwieniu Klientom zawierania przez Internet umów sprzedaży towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu za ceny podane na odpowiednich podstronach Sklepu.
 2.       Treści prezentowane na stronach Sklepu, a w szczególności ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów art. 66 i 661 Kodeksu cywilnego, lecz zaproszeniem do składania ofert. Produkty są fabrycznie nowe i wolne od wad fizycznych i prawnych.
 3.       Ceny podane na stronie Sklepu http://okio.pl wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 4.       Zdjęcia i opisy towarów, znaki towarowe oraz inne materiały znajdujące się na stronie głównej i podstronach Sklepu stanowią własność intelektualną Sprzedawcy lub producentów tych towarów. Ich wykorzystywanie bez zgody Sprzedawcy lub producenta stanowi naruszenie praw autorskich. 
 5.       Kupujący może składać zamówienia w Sklepie 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu poprzez witrynę internetową http://okio.pl/
 6.       Komunikacja ze Sprzedawcą dokonywana przez Kupującego powoduje ponoszenie przez Kupującego kosztów, jakie wynikają z umów zawartych przez Kupującego z podmiotami trzecimi, za możliwość korzystania z określonych form komunikacji na odległość. Sprzedawca nie pobiera żadnych dodatkowych opłat ani świadczeń za możliwość komunikowania się z nim.
 7.       Przedmiotem działalności sklepu internetowego http://okio.pl jest sprzedaż detaliczna okularów, soczewek kontaktowych, oprawek okularowych i akcesoriów do okularów oraz innych produktów za pośrednictwem sieci Internet.
 8.       W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny, ustawy z dnia 30 maja 2014r o prawach konsumenta oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.
 9.       Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Kupującego będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny, przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 10.   Do korzystania ze Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez Klienta. Wystarczający jest: dostęp do Internetu, posiadanie adresu e-mail oraz standardowy system operacyjny i przeglądarka internetowa. 
 11.   Do prawidłowego korzystania z Konta, a także złożenia zamówienia wymagane jest włączenie obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej. Pliki cookies służą do utrzymania: sesji Klienta po zalogowaniu się do Konta, procesu składania zamówienia i prawidłowego działania strony www oraz celów statystycznych. Możliwe jest następnie ich skasowanie poprzez odpowiednie opcje dostępne w przeglądarce internetowej lub za pomocą innego oprogramowania.

 

§ 3. Rejestracja

 

 1.       Rejestracja w Sklepie internetowym okio.pl jest bezpłatna i dobrowolna.
 2.       W celu rejestracji, Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracji znajdujący się na stronie internetowej Sklepu, podając w nim dane zgodne ze stanem faktycznym.
 3.       Aby pomyślnie przejść rejestrację metodą wypełnienia formularza, należy podać w pierwszej kolejności adres e-mail, a następnie niezbędne do rejestracji konta dane: tj.
 4.        Imię
 5.       Nazwisko
 6.        Hasło
 7.       Po prawidłowym podaniu niezbędnych do rejestracji konta danych, a następnie po akceptacji regulaminu, Klient otrzyma mail powitalny celem aktywacji konta poprzez kliknięcie w otrzymany link. Po kliknięciu w link, rejestracja Konta dobiegnie końca..
 8.       Po utworzeniu konta Klient może wprowadzać również dobrowolne dane, tj. dane adresowe: imię, nazwisko, firma, ulica, numer domu i ewentualnie lokalu, kod pocztowy, miasto, kraj, numer telefonu. Można podać również inne dodatkowe informacje, a także oznaczyć swój adres skrótem. Można podać kilka danych adresowych. Dane adresowe są niezbędne do prawidłowej realizacji umowy.
 9.       Klient, w każdym czasie ma prawo zmienić swoje dane osobiste, w tym imię, nazwisko, adres e-mail, dane urodzenia, a także hasło. W przypadku gdy dane wprowadzone przez Użytkownika ulegną zmianie, Użytkownik proszony jest do ich aktualizacji przed dokonaniem kolejnego zamówienia.
 10.       W sytuacji, gdy dane Użytkownika wymagane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie po rozpoczęciu realizacji zamówienia, Użytkownik jest proszony do ich aktualizacji i poinformowaniu o tym Sklepu.
 11.       W panelu Klienta po założeniu Konta widoczne są dane o historii i szczegółach zamówień, rachunkach oraz bonach.
 12.       Zabronione jest dodawanie w formularzu treści o charakterze bezprawnym.

 

§ 4. Zamówienia i ich realizacja

 

 1.       Informacje o produktach prezentowane na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego; stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy sprzedaży.
 2.       Złożenie Zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez Klienta.
 3.       Sprzedawcą jest podmiot gospodarczy prowadzący działalność pod firmą ERGIPS Grzegorz Jasek, ul. Żytnia 1, 11-042 Jonkowo, NIP: 739-174-27-54, REGON: 519587472.
 4.       Nie jest wymagane założenie Konta do złożenia zamówienia w Sklepie okio.pl
 5.       Klient może dokonać zakupu okularów korekcyjnych, przeciwsłonecznych oraz akcesoria do okularów. Klient ma możliwość zakupu również samych oprawek.
 6.       Do zamawianych okularów, Klient ma możliwość dokonania wyboru jednego z kilku rodzajów soczewek jakie są oferowane przez Sklep. Przy każdym z rodzajów przedstawiony jest ich koszt. W asortymencie Sklepu dostępne są następujące rodzaje soczewek:
 7.        Soczewki okularowe korekcyjne z antyrefleksem, antyrefleksem PRO, ze szkłami cieńszymi o 25 i 40%, ze szkłami fotochromowymi, ze szkłami przeciwsłonecznymi z antyrefleksem, ze szkłami z powłoką Blue Control,
 8.       Soczewki przeciwsłoneczne – czyli takie o wybranym przez Klienta zabarwieniu. Dostępne zarówno jako „zerówki” jak i w wersji korygującej wadę wzroku.
 9.        Soczewki bez korekcji wady wzroku – „zerówki”
 10.       W przypadku produktów korekcyjnych, po dokonaniu wyboru szkieł i produktów Klient może wpisać dane z recepty w przypadku okularów korekcyjnych. Klient może dodatkowo wysłać Sprzedawcy skan lub zdjęcie recepty.
 11.       Po wpisaniu danych z recepty bądź po wyborze produktu Klient powinien następnie kliknąć „dodaj do Koszyka”, po czym może kontynuować zakupy bądź przejść do Koszyka zawierającego podsumowanie zakupów i dalej do realizacji zamówienia. Koszyk zawiera wcześniej dodane do niego towary. Zawartość koszyka można dowolnie zmieniać. Na tym etapie w rubryce „kod rabatowy” Klient ma możliwość wprowadzenia kodu aktywującego zniżkę na zakupy.
 12.       Po zweryfikowaniu zawartości koszyka oraz ewentualnym wprowadzeniu kodu rabatowego, poprzez użycie przycisku „Przejdź do realizacji zamówienia” Klient przechodzi do wyboru opcji rejestracji konta. Jeśli Klient wcześniej nie założył Konta, na tym etapie może to zrobić lub skorzystać z opcji zakupów „bez rejestracji”, podając adres e-mail i dane niezbędne do zrealizowania zamówienia. Jeśli Klient zdecyduje się na zakupy bez zakładania Konta, wówczas niezbędnym warunkiem realizacji zamówienia jest zaakceptowanie Regulaminu Sklepu oraz Polityki prywatności. Jeżeli Klient posiada konto, powinien się na nie zalogować.
 13.   Kolejnym etapem jest wybór sposobu dostawy towaru i sposobu płatności. Zaktualizowana zostanie wówczas kwota do zapłaty, poprzez dodanie do niej opłaty za wybraną formę dostawy i płatności.
 14.   Towary znajdujące się w Koszyku wraz z ich ilością oraz ceną stanowią zaproszenie skierowane od Sprzedawcy do Klienta do złożenia oferty zakupu tych towarów. W momencie kliknięcia przez Klienta „zamawiam i płacę[PJ1] ” składa Sprzedawcy ofertę zawarcia takiej umowy. Następnie Sprzedawca wysyła wiadomość e-mail z potwierdzeniem otrzymania tej oferty od Klienta. W kolejnej wiadomości e-mail Sprzedawca informuje czy przyjmuje lub odrzuca daną ofertę. W momencie gdy Klient otrzyma wiadomość e-mail o przyjęciu oferty, dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży.
 15.   W celu omówienia zamówienia, w szczególności w przypadku wątpliwości podanych parametrów soczewek, Sklep może się kontaktować z Klientem mailowo lub telefonicznie.
 16.   Klient nie może zmieniać złożonego zamówienia dot. okularów korekcyjnych.
 17.   Realizacja zamówienia następuje zgodnie z informacją o dostępności produktu znajdującą się przy danym produkcie oraz potwierdzana jest w wiadomości e-mail przez Sprzedawcę. 
 18.   Dniem wykonania Umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego jest dzień odbioru przesyłki przez Kupującego.

 

§ 5. Płatności oraz czas realizacji zamówień

 

 

 1.       Złożone zamówienia towaru nie posiadającego charteru zindywidualizowanego, nie mającego właściwości ściśle związanych z osobą Klienta, Klient może zapłacić w następujących formach:
 2.        Płatnością online (e-przelewy, karty płatnicze, BLIK oraz przelew tradycyjny) – za pośrednictwem internetowego systemu rozliczeń BlueMedia obsługiwanych przez spółkę: mElements S.A., Prosta 18, 00-850 Warszawa
 3.       Gotówką – w momencie odbioru przesyłki. Jeśli nie jest to produkt zindywidualizowany.

 

 1.       Aby dokonać Płatności o której mowa w ust. 1 pkt. (a) Użytkownik wybiera serwis rozliczeniowy umożliwiający realizację transakcji przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej. Wybór takiego serwisu rozliczeniowego jest równoznaczny z przekierowaniem na stronę tego serwisu.
 2.       Jeżeli Użytkownik jako adres dostawy ustawił adres spoza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, to dokonać płatności może wyłącznie w formie, o której mowa w ust. 1 pkt (a).
 3.       Z chwilą dokonania Płatności, w sposób o którym mowa w ust. 1 pkt (a), Sprzedawca przesyła na adres poczty elektronicznej Użytkownika potwierdzenie dokonania transakcji.
 4.       Jeżeli zamówiony towar posiada charakter zindywidualizowany, wówczas jedyna forma płatności to ta, o której mowa w ust.1 pkt (a).

 

 

§6. Dostawa

 

 1.       Zamówiony towar jest dostarczany w sposób wybrany przez Klienta. Sprzedawca z towarem wysyła Fakturę VAT lub paragon.
 2.       Dostawa następuje na adres wskazany w zamówieniu.
 3.       Kupujący jest obciążony kosztami dostawy określonymi w cenniku transportu, który każdorazowo będzie widoczny przy składaniu zamówienia. Sprzedawca może wprowadzić nieograniczone bądź ograniczone czasowo promocje polegające na przyjęciu, iż zamówienie towaru o wartości ponad wskazaną kwotę będzie jednoznaczne z darmową wysyłką towaru.
 4.       Zaleca się, aby Konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, w miarę możliwości dokonał sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (kurier, operator pocztowy, etc.) spisał odpowiedni protokół. Sprawdzenie przesyłki ułatwi i przyspieszy dochodzenie ewentualnych roszczeń od podmiotu odpowiedzialnego w przypadku mechanicznego uszkodzenia przesyłki powstałego w trakcie transportu. W takich sytuacjach zaleca się, aby Konsument skontaktował się w miarę możliwości w jak najszybszym czasie ze Sprzedawcą telefonicznie 797 564 369 bądź e-mail kontakt@okio.pl
 5.       Koszty wysyłki za granicę ponosi każdorazowo Klient.

 

 

§ 7. Reklamacja i procedura reklamacyjna

 

 1.       W przypadku umów zawieranych z Klientami nie będącymi jednocześnie konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu reklamacji jest wyłączona.
 2.       Do umów zawieranych z Konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego dot. rękojmi (reklamacja).
 3.       Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta będącego konsumentem, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Klientowi będącemu konsumentem.
 4.       W przypadku wystąpienia wady fizycznej rzeczy sprzedanej, Klient będący konsumentem jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą na Adres Reklamacyjny wraz z niebudzącym wątpliwości oświadczeniem (żądaniem) oraz opisem niezgodności towaru z Umową w celu ułatwienia rozpoznania procesu reklamacyjnego.
 5.       W przypadku wystąpienia wady fizycznej rzeczy sprzedanej, Klient będący konsumentem, może::
 6.        złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;
 7.       złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy;
 8.        żądać wymiany produktu na wolny od wad;
 9.       żądać usunięcia wady
 10.       Sprzedawca w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do zgłoszenia Konsumenta poprzez uznanie jego roszczenia bądź zaproponowanie innego dopuszczalnego prawem rozwiązania albo odmówi żądaniu. W przypadku pozostawienia żądania bez odpowiedzi w terminie 14 dni uważa się, że Sprzedawca uznał oświadczenie lub żądanie Konsumenta za uzasadnione.
 11.       Oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy są roszczeniem ostatecznym, jeśli inne rozwiązania są w danym przypadku niemożliwe.
 12.       Powyższe nie uchybia przepisom powszechnie obowiązującym o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.
 13.       W przypadku zatajenia wady przez Sprzedawcę upływ terminu nie wyłącza uprawnień z tytułu rękojmi.
 14.   Adresem reklamacyjnym jest: OKIO.PL, ul. Burskiego 2/33, 10-686 Olsztyn.

 

§ 8. Gwarancja

 

 1.       Towary sprzedawane za pośrednictwem sklepu internetowego okio.pl nie są objęte gwarancją Sprzedawcy. Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową na podstawie rękojmi, określonej w dziale VII Rękojmia.
 2.       Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez odpowiedniego producenta bądź dystrybutora. Treść oraz warunki gwarancji zostaną określone w dokumencie gwarancyjnym, wystawionym przez producenta oraz dołączone do sprzedawanego produktu.

 

 

§ 9. Odstąpienie od umowy

 

 1.       Wszelkie poniższe zasady dot. odstąpienia od umowy dotyczą zakupu produktów, których przedmiotem świadczenia nie są rzeczy wyprodukowane według specyfikacji konsumenta lub służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 2.       Ponadto, prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:
 3.        umów, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 4.       umów, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 5.       Klientom będącym konsumentami oraz klientom będącym osobami fizycznymi zawierającymi umowę bezpośrednio związaną z jej działalności gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej przysługuje ustawowe prawo do odstąpienia od umowy.
 6.      W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy należy poinformować Sprzedawcę w terminie 14 dni od dnia objęcia towaru w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Oświadczenie powinno zostać wysłane na adres pocztowy: Okio.pl, ul. Burskiego 2/33, 10-686 Olsztyn, bądź też w formie elektronicznej za pośrednictwem adresu e-mail kontakt@okio.pl. Możliwe jest wykorzystanie w tym celu formularza udostępnionego na stronie www bądź przesłanego mailem informującym o złożonym zamówieniu. Możliwe jest również skorzystanie z gotowego szablonu formularza zwrotu, dostępnego pod adresem: https://okio.pl/formularz-zwrotu.
 7.       Termin na odstąpienie od umowy jest zachowany w momencie wysłania przez Klienta stosownego oświadczenia.
 8.       Wraz z wysyłką oświadczenia, bądź też w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy, Klient obowiązany jest dokonać zwrotu towaru na wskazany w formularzu adres. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 9.       Sprzedawca po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, potwierdza Konsumentowi jego otrzymanie. Potwierdzenie takie wysyłane jest na adres e-mail podany przy Zamówieniu lub podany jako kontaktowy w oświadczeniu.
 10.       Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu lub produktów będących przedmiotem Umowy, następujące po korzystaniu z produktu lub produktów w sposób wykraczający poza zwykły zarząd produktem, w celu stwierdzenia cech, funkcjonalności oraz charakteru produktu.
 11.       Konsument ponosi koszt zwrotu towaru.
 12.   Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności z zastrzeżeniem, że:
 13.        Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami;
 14.       Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 § 10. Domowa Przymierzalnia

 1. Domowa Przymierzalnia jest to usługa, która obejmuje wysyłkę trzech par okularów za kaucją oraz ich zwrot. Koszt usługi ponosi firma ERGIPS.
 2. Usługa Domowej Przymierzalni jest możliwa do wykorzystania tylko raz na jeden adres i tylko raz na tą samą osobę.

§ 11. Postanowienia końcowe

 

 1.       Zmiana treści niniejszego regulaminu może nastąpić po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o zakresie przewidywanych zmian nie później niż w terminie 14 dni przed dniem ich wejścia w życie. 
 2.       Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji regulaminu będą realizowane zgodnie z jego postanowieniami. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na wprowadzenie zmian w regulaminie może usunąć swoje Konto.
 3.       Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
 4.       Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Sklepu.
 5.       Użytkownicy mogą kontaktować się ze Sprzedawcą w następujący sposób:
 6.        Telefon
 7.       E-mail
 8.        Pisemnie, na adres: OKIO.PL, Burskiego 2/33, 10-686, Olsztyn
 9.       Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej sklepu internetowego www.okio.pl.
 10.       Nazwa Sklepu oraz wszelkie materiały w nim się znajdujące stanowią przedmiot prawa autorskiego i podlegają ochronie prawnej. Wykorzystywanie i rozpowszechnianie ich bez zgody właściciela sklepu jest zabronione.
 11.       Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 05.02.2024

TABELA ROZMIARÓW

Większość osób nosi rozmiar M. Bardzo prawdopodobne, że będzie to odpowiedni rozmiar także dla Ciebie. Upewnij się i wykonaj następujące ćwiczenie: przyłóż dłuższą krawędź karty kredytowej do twarzy tak, aby równolegle stykała się ze środkiem Twojego nosa:

measurement1

S - Szerokość szkła 48-52 mm Karta kredytowa wykracza poza obręb oka

measurement2

M - Szerokość szkła 53-55 mm Krawędź karty kredytowej dosięga końca oka

measurement3

L - Szerokość szkła 56-60 mm Krawędź karty kredytowej nie sięga oka

Za rozmiary dziecięce zazwyczaj uznaje się oprawy o szerokościach szkła 38-47 mm